HİZMETLERİMİZ

Genetik Danışmanlık

Genetik bir hastalığı olan veya genetik bir hastalık riski bulunan kişilere ve bu kişilerin akrabalarına hastalığın kesin tanısı, hastalığın seyri..

Devamı

Sitogenetik Testler

Genetik test ve panelleri konusunda yurtdışına bağımlılığın azaltılmasının önemi özellikle hasta ve hasta yakınları için büyük önem taşımaktadır..

Devamı

Moleküler Genetik Testler

Bir çok tek gen hastalığında, moleküler genetik testler ile hasta veya taşıyıcı birey saptanabilmektedir. Mutasyonun saptandığı durumlarda..

Devamı

Moleküler Sitogenetik Testler

Moleküler Sitogenetik; moleküler biyoloji ve sitogenetik tekniklerin birlikte kullanımı ile rutin kromozom analizlerinin kapsamını genişleten ve tanı değerini yükselten bir disiplin..

Devamı

Non-İnvazif Prenatal Tanı (NIPT)

Maternal serumdan elde edilen fetal DNA analizi ile prenatal (doğum-öncesi) testler yapılmaya başlanmıştır. 10.gebelik haftasından itibaren annenin..

Devamı

Yeni Nesil Dizileme (NGS)

Genetik teknolojisi, tek bir örnekten alınan milyonlarca parçaya ayrılmış bir DNA molekülünün her bir parçasının aynı anda ve uyum içerisinde paralel olarak işlenmesini..

Devamı

Ekzom Dizileme

Tüm ekzom sekanslama yöntemi ile insan genomunda ekzon adı verilen bölgelerin tamamına yakınının incelenmesi hedeflenmektedir.Hızlı sonuç alma ve uygun maliyetlere..

Devamı

Genom Dizileme

Tüm Genom Dizileme bir bireyin tüm genomunun yani bütün kromozomal ve mitokondrial DNA dizisinin ileri dizileme teknikleri ile ortaya konmasıdır..

Devamı

GENETİK HABERLER

Memnuniyet Oranı
Anlaşmalı Kurum
Uluslararası Misafir