Kalite Çalışmaları - BURSA GENETIK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZI
kalite politikası

Kalite Politikamız

• Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hasta memnuniyeti odaklı hizmet vermek
• Ulusal ve uluslararası kalite programlarına katılarak hizmet kalite sürekliliğini sağlamak
• Hasta ve hasta yakınlarının haklarına ve etik değerlere saygılı, sağlık sürdürülebilirliği yönünde eğitim ve bilgilendirme sağlama
• Son teknolojiyle, yüksek kalitede, en iyi tanı ve danışmanlık hizmeti sunmak,
• Personellerimize kalite politikamız çerçevesi dahilindeki hizmet ve uygulama yöntemimiz benimsetmek, ekip olma bilicini oluşturmak,
• Laboratuvar hizmetimizi, sürekli eğitim, bilgilendirme, ölçme, analiz ve iyileştirmeler eşliğinde hasta beklentilerini ve tıbbi gereksinimleri karşılayabilecek kapasiteye ulaştırmak,
• Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, hasta sonuç raporları ve genetik danışmanlığın verilmesinde bilimsel, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemek,
• Kalite hedeflerimize uygunluğunu gözden geçirmek ve sürekli iyileştirme ilkesi ile çalışmalarımıza yön vermektir.

porno masoz

404 Page Not Found