kalite politikası

Kalite Politikamız

• Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hasta memnuniyeti odaklı hizmet vermek
• Ulusal ve uluslararası kalite programlarına katılarak hizmet kalite sürekliliğini sağlamak
• Hasta ve hasta yakınlarının haklarına ve etik değerlere saygılı, sağlık sürdürülebilirliği yönünde eğitim ve bilgilendirme sağlama
• Son teknolojiyle, yüksek kalitede, en iyi tanı ve danışmanlık hizmeti sunmak,
• Personellerimize kalite politikamız çerçevesi dahilindeki hizmet ve uygulama yöntemimiz benimsetmek, ekip olma bilicini oluşturmak,
• Laboratuvar hizmetimizi, sürekli eğitim, bilgilendirme, ölçme, analiz ve iyileştirmeler eşliğinde hasta beklentilerini ve tıbbi gereksinimleri karşılayabilecek kapasiteye ulaştırmak,
• Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, hasta sonuç raporları ve genetik danışmanlığın verilmesinde bilimsel, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemek,
• Kalite hedeflerimize uygunluğunu gözden geçirmek ve sürekli iyileştirme ilkesi ile çalışmalarımıza yön vermektir.

521 Origin Down

521 Origin Down


cloudflare-nginx
google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google