Non-İnvazif Prenatal Tanı Testleri (NIPT) - BURSA GENETIK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZI
NIPT test

Panorama™ Non-Invazif prenatal Test (NIPT)

Sadece anneden alınan küçük bir kan örneğiyle yapılan genetik tanı testi NIPT, doğum öncesinde, bebeğin sağlığını etkileyebilecek belirli kromozom düzensizlikleri açısından plesanta DNA’sını analiz etmek amacıyla yapılır.

Maternal serum taraması veya diğer doğum öncesi kan testlerine kıyasla önemli ölçüde daha az hastalı sonuç elde edilir.

Bebeğinizde görülebilecek belirli genetik hastalıklar hakkında size bilgi sağlar

Yanlış pozitiflik oranı %0,6 olarak validasyon çalışmaları ile belirlenmiştir.
Sonuçlar 10-12 iş günü içerisinde raporlanır

En erken gebeliğin 9. Haftasından sonra yapılabilir.

Tekil Gebelik

 • Trizomi 21 (Down sendromu)
 • Trizomi 18 (Edwards sendromu)
 • Trizomi 13 (Patau sendromu)
 • Triploidi
 • Monozomi X (Turner sendromu)
 • Cinsiyet kromozomu trizomileri
 • Mikrodelesyonlar, 22q11.2 delesyon sendromu dahil
 • İkiz Gebelik

 • Tek yumurta veya çift yumurta ikizleri
 • Trizomi 21 (Down sendromu)
 • Trizomi 18 (Edwards sendromu)
 • Trizomi 13 (Patau sendromu)
 • İkizleriniz tek yumurta ikizi olması durumunda şu ek taramaları sağlayabiliriz
 • Monozomi X (Turner sendromu)
 • Cinsiyet kromozomu trizomileri
 • 22q11.2 delesyon sendromu
 • Yumurta Donörü veya Taşıyıcı Anne Gebelikleri

 • Trizomi 21 (Down sendromu)
 • Trizomi 18 (Edwards sendromu)
 • Trizomi 13 (Patau sendromu)
 • tekil gebelik

  Tekil Gebelikler

 • Daha düşük yanlış pozitif ve yanlış negatiflik
 • Triploidi
 • Tam molar gebelik
 • Kaybolan ikiz (Vanishing twin)
 • Maternal katkı.
 • panorama test
  ikiz gebelik test

  İkiz Gebelikler

 • Zigozite
 • Dizigotik gebeliklerde ayrı ayrı fetal fraksiyon ölçümü
 • Monozigotik ikizlerde, Monozomi X, Cinsiyet kromozom trizomileri, 22q
 • Mikrodelesyonlar Nelerdir?

  Bir kromozomun küçük bir parçasının eksik olması mikrodelesyon olarak adlandırılır. 35 yaş ve üzeri kadınlarda daha sık görülen Down sendromunun aksine, mikrodelesyonların gebelikte görülme oranı her yaş grubu annelerde aynıdır.

  Ciddi sağlık problemleriyle ilgili olan 5 mikrodelesyon sendromu için taramalarımız şunlardır:

  • 22q11.2 delesyon (DiGeorge) sendromu
  • 1p36 delesyon sendromu
  • Angelman sendromu
  • Prader-Willi sendromu
  • Cri-du-chat sendromu

  NIPT TEST - BABALIK TESTİ

  NIPT TESTLERİMİZ

  PRENATAL PANEL chromosomes 13,18,21,X & Y; Triploidy

  PRENATAL PANEL + 22q11.2 DELETION chromosomes 13,18,21,X & Y; Triploidy; 22q11.2 deletion

  EXTENDED PANEL chromosomes 13,18,21,X & Y; Triploidy; 22q11.2 deletion PLUS four microdeletions

  porno masoz

  404 Page Not Found