Sitogenetik - BURSA GENETIK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZI

Periferik Kandan Kromozom Analizi

Hastanın 2-3 ml kanı heparinli tüpe (yeşil kapaklı) alınır ve oda ısısında saklanır. Kısa süreli kan kültürü yapılmakta ve işlem 10-15 gün sürmektedir. İnfertil çiftlerde, tekrarlayan gebelik kayıplarında, anomalili gebelik veya anomalili doğum öyküsü bulunan çiftlerde tetkikler anne ile birlikte babaya da yapılmaktadır. Bu durumda tetkikler yeni bir gebelik planından önce yapılmalıdır. Raporlar genetik danışma ile sunulmaktadır.

Hangi durumlarda Periferik Kandan Kromozom Analizi yapılmalıdır?

• İki veya daha fazla gebelik kaybı (düşük,anne karnında ölüm,ölü doğum) bulunan çiftler (sağlıklı çocuğu olsa bile)
• Çocuk sahibi olamayan (infertil) çiftler
• Konjenital malformasyonlu doğumsal anomali gebelik öyküsü bulunan çiftler
• Etyolojisi açıklanamayan neonatal ex. (yeni doğan bebek ölümü) öyküsü bulunan çiftler
• Etyolojisi açıklanamayan mental retardasyon (zihinsel engel) çocuk öyküsü bulunan çiftler
• Doğumsal anomaliye sahip çocuklar
• Mental retarde (zihinsel engelli) çocuklar
• Primer amenore (adet görememe)
• Gelişme geriliği, boy kısalığı
• Erken menapoz
• Cinsiyet gelişim bozuklukları
• Erkeklerde azospermi
• Dengeli kromozomal düzensizlik saptanmış olan aile üyeleri

Amniyontez Materyalinden Kromozom Analizi

Deneyimli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından alınan 10-15 ml. amniyon sıvısı oda ısısında ve aynı gün içinde ulaştırılmalıdır. Amniyon sıvsından doku kültürü yapılmaktadır. Raporlandırma süreci yaklaşık 2 hafta sürmektedir. Materyal bekletildiğinde amniyon sıvısı içerisindeki canlı hücrelerin sayısı giderek azalmaktadır. Genetik danışma ile sunulmaktadır.

Hangi durumlarda Amniyon Sıvısından Kromozom Analizi yapılmalıdır?

• 35 yaş ve üzerindeki tüm gebelikler
• Tarama testlerinde 1/300 den daha riskli olan durumlar
• Ultrasonografide saptanan fetal anomaliler veya şüpheli bulgular
• Down Sendromlu gebelik öyküsü bulunan kadınların daha sonraki tüm gebelikleri
• Daha öncesinde amniyosentez veya düşük materyalinden yapılan kromozom analizlerinde patoloji saptanmış olup sonraki gebeliklerinde kromozom düzensizlik tekrarlama riski artmış bulunanlar
• Anne ve babanın kendi kromozom analizlerinde kromozomal düzensizlik (translokasyon, inversiyon) saptanmış olanlar.
• Moleküler genetik testlerle prenatal tanısı yapılabilen tek gen hastalıkları için risk taşıyan aileler.

CVS Materyalinden Kromozom Analizi

Deneyimli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından alınan 30-50µg. korion villus örneği (CVS) daha önceden hazırlanmış besi yeri içerisinde, oda ısısında ve aynı gün içinde ulaştırılmalıdır. Amniyosenteze göre gebeliğin daha erken döneminde uygulanan prenatal tanı yöntemidir. Doku kültürü yapılmaktadır. Raporlandırma süreci yaklaşık 2 hafta sürmektedir. Genetik danışma ile sunulmaktadır.

Hangi durumlarda CVS Materyalinden Kromozom Analizi yapılmaktadır?

• 35 yaş ve üzerindeki tüm gebelikler
• Tarama testlerinde 1/300 den daha riskli olan durumlar
• Ultrasonografide saptanan fetal anomaliler veya şüpheli bulgular
• Down Sendromlu gebelik öyküsü bulunan kadınların daha sonraki tüm gebelikleri
• Daha öncesinde amniyosentez veya düşük materyalinden yapılan kromozom analizlerinde patoloji saptanmış olup sonraki gebeliklerinde kromozom düzensizlik tekrarlama riski artmış bulunanlar
• Anne ve babanın kendi kromozom analizlerinde kromozomal düzensizlik (translokasyon, inversiyon) saptanmış olanlar.
• Moleküler genetik testlerle prenatal tanısı yapılabilen tek gen hastalıkları için risk taşıyan aileler.

Abortus Materyalinden Kromozom Analizi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından alınan materyal daha önceden hazırlanmış besiyeri içerisine veya steril bir idrar toplama kabına konmalı ve oda ısısında aynı gün içerisinde ulaştırılmalıdır. Doku kültürü yapılmaktadır. Raporlandırma süreci yaklaşık 2 hafta sürmektedir. İlk üç ay içerisindeki düşüklerin %50’sinden kromozomal hastalıklar sorumludur. Bunların bir bölümünde anne ve babada kromozomal düzensizlik olabileceği sonucuna ulaşılabilir. Genetik danışma ile sunulmaktadır.

Hangi durumlarda Abortus Materyalinden Kromozom Analizi yapılmaktadır?

• Tekrarlayan (ikinci veya daha fazla) gebelik kayıpları
• Daha önce ultrasonografide anomali saptanmış olan düşükler
• Yardımcı üreme teknikleriyle elde edilmiş gebeliklere ait düşükler

Kordosentez Materyalinden Kromozom Analizi

Deneyimli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından heparinli bir tüpe alınan 1-2 ml. kord kanı oda ısısında ve aynı gün içinde ulaştırılmalıdır. Kısa süreli kan kültürü yapılmaktadır. Raporlandırma süreci 3-4 gün sürmektedir. Prenatal tanı uygulaması için ideal zamanlamanın gecikmiş olduğu durumlarda yapılır. Genetik danışma ile sunulmalıdır.

Hangi durumlarda Kordosentez Materyalinden Kromozom Analizi yapılmaktadır?

• 35 yaş ve üzerindeki tüm gebelikler
• Tarama testlerinde 1/300 den daha riskli olan durumlar
• Ultrasonografide saptanan fetal anomaliler veya şüpheli bulgular
• Down Sendromlu gebelik öyküsü bulunan kadınların daha sonraki tüm gebelikleri.
• Daha öncesinde amniyosentez veya düşük materyalinden yapılan kromozom analizlerinde patoloji saptanmış olup sonraki gebeliklerinde kromozom düzensizlik tekrarlama riski artmış bulunanlar
• Anne ve babanın kendi kromozom analizlerinde kromozomal düzensizlik (translokasyon, inversiyon) saptanmış olanlar.
• Moleküler genetik testlerle prenatal tanısı yapılabilen tek gen hastalıkları için risk taşıyan aileler.

porno masoz

404 Page Not Found