testler - BURSA GENETIK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZI
Test IDTest KategoriAçıklamaEndikasyonÖrnek TipiMiktar
(min)
1SİTOGENETİKKROMOZOM ANALİZİ - KANKROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ
• MULTİPLE KONJENİTAL ANOMALİ
• MENTAL RETARDASYON
• TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI
• İNFERTİLİTE
PERİFERİK KAN (HEPARİNLİ)2-3 ML
2SİTOGENETİKKROMOZOM ANALİZİ - ASKROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ
• PATOLOJİK USG
• MATERNAL YAŞ
• ANORMAL TRİPLE TEST
AMNİYON SIVISI15-20ML
3SİTOGENETİKKROMOZOM ANALİZİ - AS (İKİZ)KROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ
• PATOLOJİK USG
• MATERNAL YAŞ
• ANORMAL TRİPLE TEST
AMNİYON SIVISI15-20ML
4SİTOGENETİKKROMOZOM ANALİZİ - CVSKROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ
• PATOLOJİK USG
• MATERNAL YAŞ
• ANORMAL TRİPLE TEST
KORYONİK VİLLUS30-50ΜG
5SİTOGENETİKKROMOZOM ANALİZİ - KORDKROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ
• PATOLOJİK USG
• MATERNAL YAŞ
• ANORMAL TRİPLE TEST
KORD KANI (HEPARİNLİ)2-3ML
6SİTOGENETİKKROMOZOM ANALİZİ - ABORTUSKROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ
• MULTİPLE KONJENİTAL ANOMALİ
• TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI
ABORTUS MATERYALİ30-50ΜG
7SİTOGENETİKKROMOZOM ANALİZİ - CİLT DOKUSUKROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ
• MULTİPLE KONJENİTAL ANOMALİ
• MENTAL RETARDASYON
• TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI
• İNFERTİLİTE
CİLT DOKUSU30-50ΜG
8SİTOGENETİKKROMOZOM ANALİZİ + HIZLI FISH - ASKROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ
• PATOLOJİK USG
• MATERNAL YAŞ
• ANORMAL TRİPLE TEST
AMNİYON SIVISI15-20ML
9SİTOGENETİKKROMOZOM ANALİZİ + HIZLI FISH - CVSKROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ
• PATOLOJİK USG
• MATERNAL YAŞ
• ANORMAL TRİPLE TEST
KORYONİK VİLLUS30-50ΜG
10MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEMOLEKÜLER KARYOTİPLEME (ACGH - MİKROARAY) – TEK ÖRNEK*
(750K)**
TANIMLANAMAMIŞ GENETİK HASTALIK
(KROMOZOM ANALİZİ NORMAL)
• MR
• MMR
• MULTİPLE KONJENİTAL ANOMALİ
PERİFERİK KAN (EDTA)
KORD KANI (EDTA)
AMNİYOSENTEZ
CVS
5-6 ML
5-6 ML
10 ML
15 MG
11MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEME5Α-REDÜKTAZ YETMEZLİĞİ TİP 2 - SRD5A2 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
12MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEADENOZİN DEAMİNAZ EKSİKLİĞİ - ADA (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
13MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEAKONDROPLAZİ - FGFR3 (EKZON 10)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
14MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEAKONDROPLAZİ - FGFR3 (EKZON 9,10,13,15)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
15MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEALFA TALASEMİ - HBA1&HBA2 (DEL.&DUPL.)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
16MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEAMYOTROFİK LATERAL SKLEROZİS (ALS) – SOD1 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
17MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEBETA TALASEMİ - HBB (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
18MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEBLACKFAN-DİAMOND ANEMİSİ - RPS19 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
19MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMECADASIL - NOTCH3 (EKZON 3,4)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN2-3ML
20MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMECADASIL - NOTCH3 (EKZON 3,4,11,18,19)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN2-3ML
21MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMECANAVAN - ASPA DNA ANALİZİ (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
22MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMECHARCOT-MARİE-TOOTH - MPZ (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
23MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMECHARCOT-MARİE-TOOTH (CMT1A) - PMP22 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
24MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMECHARCOT-MARİE-TOOTH (CMT1A) - PMP22 DUPL.TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
25MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMECOLD-INDUCED SWEATİNG SENDROMU TİP 1 - CRLF1 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
26MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEDİSTONİA (DYT1) – TOR1A1 (GAG DELESYONU)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
27MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEDMD/BMD - DİSTROFİN (79 EKZON DEL.&DUPL.)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
28MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEEKZOM SEKANSLAMATEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
29MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEFABRY HASTALIĞI - GLA (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
30MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEFAKTÖR XII (HAE) MUTASYON ANALİZİTEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
31MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEFENİLKETONÜRİ HASTALIĞI - PKU (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
32MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEFMF - MEFV (12 MUTASYON))TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN2-3ML
33MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEFMF - MEFV (50 MUTASYON)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN2-3ML
34MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEFMF - MEFV (122 MUTASYON)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN2-3ML
35MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEFMF - MEFV (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN2-3ML
36MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEFRAJİL X - FMR1 (CGG TEKRARI)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
37MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEG6PD YETMEZLİĞİ - G6PD (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
38MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEGALAKTOKİNAZ - GALK1 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
39MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEGALAKTOZEMİ DNA ANALİZİ - GALT (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
40MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEGRİSCELLİ SENDROMU TİP 2 – RAB27A (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
41MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEGSD TİP1A (VON GİERKE) - G6PC (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
42MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEGSD TİP1B/1C - SLC37A4 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
43MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEHEMOFİLİ B HASTALIĞI - F9 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
44MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEHEMOKROMATOZİS - H63D VE C282YTEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN 2-3ML
45MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEHİPOKONDROPLAZİ - FGFR3 (EKZON 10)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
46MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEHİPOKONDROPLAZİ - FGFR3 (EKZON 9,10,13,15)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
47MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEHİPOPARATİROİDİZM-SAĞIRLIK-RENAL DİSPLAZİ - GATA3 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
48MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEHUNTER SENDROMU - IDUA (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
49MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEHURLER SENDROMU - IDS (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
50MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEHDR SENDROMU – GATA3 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
51MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEKARDİYOFASYOKUTANÖZ - BRAF (EKZON 6, 11-16)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
52MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEKARDİYOFASYOKUTANÖZ - MEK1 (EKZON 2,3)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
53MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEKARDİYOFASYOKUTANÖZ - MEK2 (EKZON 1, 2 VE 3)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
54MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEKİSTİK FİBROZİS - CFTR (19 MUTASYON)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
55MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEKİSTİK FİBROZİS - CFTR (36 MUTASYON)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
56MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEKİSTİK FİBROZİS - CFTR (550 MUTASYON)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
57MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEKİSTİK FİBROZİS - CFTR (DEL&DUPL.)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
58MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEKİSTİK FİBROZİS - CFTR (DELTAF508)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
59MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEKİSTİK FİBROZİS - CFTR (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
60MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEKONJENİTAL MYASTENİK SENDROM - CHRNE (EKZON 11&12)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
61MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEKONJENİTAL SAĞIRLIK - CONNEKSİN 26 (EKZON 2)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN2-3ML
62MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEKONJENİTAL SAĞIRLIK - GJB1 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN2-3ML
63MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMELHON MUTASYON ANALİZİ - MTND GENLERİ (A52T, R340H,M64V)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
64MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMELENFOPROLİFERATİF SENDROM - SH2D1A (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
65MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEMARFAN SENDROMU (FBN1)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
66MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEMETAKROMATİK LÖKODİSTROFİ - ARSA (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
67MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEMUKOPOLİSAKKARİDOZİS TİP II - IDS (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
68MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEMUKOPOLİSAKKARİDOZİS TİP IVA - GALNS (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
69MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMENİEMANN-PİCK SENDROMU – SMPD (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
70MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMENÖTROPENİ – ELA2 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
71MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEORAK HÜCRE ANEMİSİ (SİCKLE CELL ANEMİ)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
72MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEOSTEOPETROZİS HASTALIĞI - CLCN7 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
73MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEOSTEOPETROZİS HASTALIĞI - OSTM1 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
74MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEOSTEOPETROZİS HASTALIĞI - TCIRG (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
75MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEPENA SHOKEİR SENDROMU – DOK7 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
76MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMEPENA SHOKEİR SENDROMU - RAPSN (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
77MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMERETT SENDROMU - MECP2 (DEL.&DUPL.)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
78MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMERETT SENDROMU - MECP2 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
79MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMESHWACHMAN-DİAMOND SENDROMU – SBDS (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
80MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMESİALİDAZ (NÖROMİNİDAZ) - NEU1 (TÜM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
81MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMESMİTH-LEMLİ-OPİTZ - DHCR7 (TUM GEN)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
82MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMESPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) - SMN1TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
83MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMESPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) TAŞIYICILIK TESTİ - SMN1TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
84MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMETANATOFORİK DİSPLAZİ - FGFR3 (EKZON 10, 15)TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
85MOLEKÜLER GENETİK - MOLEKÜLER KARYOTİPLEMETORASİK AORTİK ANEVRİZMA + AORTİK DİSEKSİYON TİP 4 -
ACTA2 (TÜM GEN)
TEK GEN HASTALIĞIEDTA'LI KAN/AS/CVS2-3ML
86MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIACE MUTASYON ANALİZİ - I/DKARDİYOVASKÜLER RİSKEDTA'LI KAN2-3ML
87MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIALFA-1-ANTİTRİPSİN YETMEZLİĞİ (AAT)PREDİSPOZİSYONEDTA'LI KAN2-3ML
88MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIAPOE - E2, E3 VE E4 ALLELLERİKARDİYOVASKÜLER RİSKEDTA'LI KAN2-3ML
89MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIBETA-FİBRİNOJEN MUTASYON ANALİZİ - -455G>AKARDİYOVASKÜLER RİSKEDTA'LI KAN2-3ML
90MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIÇÖLYAK HASTALIĞI – HLA (DQ2 VE DQ8)GLUTEN İNTOLERANSIEDTA'LI KAN2-3ML
91MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIFAKTÖR II (PROTROMBİN) MUTASYON ANALİZİKARDİYOVASKÜLER RİSKEDTA'LI KAN2-3ML
92MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIFAKTÖR V LEİDEN MUTASYON ANALİZİKARDİYOVASKÜLER RİSKEDTA'LI KAN2-3ML
93MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIFAKTÖR XIII MUTASYON ANALİZİ - V34L)-KARDİYOVASKÜLER RİSKEDTA'LI KAN2-3ML
94MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI FSHB MUTASYON ANALİZİ – -211G>TİNFERTİLİTEEDTA'LI KAN2-3ML
95MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIGENOTİPLEME (FREEZİNG ÖNCESİ)EDTA'LI KAN2-3ML
96MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIHLAB27OTOİMMUN HASTALIKLAREDTA'LI KAN2-3ML
97MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIHPA1 DNA ANALİZİ - A/BKARDİYOVASKÜLER RİSKEDTA'LI KAN2-3ML
98MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIKARDİYOVASKÜLER RİSK PANELİ - 12 MUTASYONKARDİYOVASKÜLER RİSKEDTA'LI KAN2-3ML
99MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIMATERNAL KONTAMİNASYON TESTİKONTAMİNASYON ELİMİNASYONUEDTA'LI KAN2-3ML
100MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIMTHFR MUTASYON ANALİZİ - A1298CKARDİYOVASKÜLER RİSKEDTA'LI KAN2-3ML
101MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIMTHFR MUTASYON ANALİZİ - C677TKARDİYOVASKÜLER RİSKEDTA'LI KAN2-3ML
102MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIPAI-1 DNA ANALİZİ - 4G/5GKARDİYOVASKÜLER RİSKEDTA'LI KAN2-3ML
103MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARITROMBOFİLİ PANELİ (FAKTÖR II/FAKTÖR V/MTHFR) 3 MUTASYONKARDİYOVASKÜLER RİSKEDTA'LI KAN2-3ML
104MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARITROMBOFİLİ PANELİ (FAKTÖR II/FAKTÖR V/MTHFR) 4 MUTASYONKARDİYOVASKÜLER RİSKEDTA'LI KAN2-3ML
105MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIY KROMOZOM MİKRODELESYONU - 24 STRİNFERTİLİTEEDTA'LI KAN2-3ML
106MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARIEPİPROCOLONKOLON KANSERİ TARAMASIEDTA'LI KAN10 ML
107MOLEKÜLER GENETİK - DNA HASTALIKLARI3GENTESTKROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİ
• PATOLOJİK USG
• MATERNAL YAŞ
MATERNAL10 ML
108MOLEKÜLER SİTOGENETİKFISH - RAPİD FISH
13, 18, 21, X VE Y
KROMOZOMAL HASTALIK ŞÜPHESİAMNİYON/KORYONİK VİLLUS2-3 ML
109MOLEKÜLER SİTOGENETİKFISH - SPERM FISH
13, 18, 21, X VE Y
İNFERTİLİTEKONSANTRE SPERM
110MOLEKÜLER SİTOGENETİKFISH - DNA FRAGMANTASYON
TUNNEL TESTİ
İNFERTİLİTEKONSANTRE SPERM
111MOLEKÜLER SİTOGENETİK MİKRODELESYON FISH - ALAGİLLE
JAG1 (20P12.2)
ALAGİLLE SENDROMUHEPARİNLİ KAN/AS/CVS2-3 ML
112MOLEKÜLER SİTOGENETİKMİKRODELESYON FISH - CRİ-DU-CHAT
5P15.2
CRİ-DU-CHAT SENDROMUHEPARİNLİ KAN/AS/CVS2-3 ML
113MOLEKÜLER SİTOGENETİKMİKRODELESYON FISH - DİGEORGE/VCFS
TUPLE1 (22Q11.2)
DİGEORGE/VCFS SENDROMUHEPARİNLİ KAN/AS/CVS2-3 ML
114MOLEKÜLER SİTOGENETİKMİKRODELESYON FISH - DİYAFRAGMA HERNİSİ
IGF1R (15Q26)
KONJENİTAL DİYAFRAGMATİK HERNİHEPARİNLİ KAN/AS/CVS2-3 ML
115MOLEKÜLER SİTOGENETİKMİKRODELESYON FISH - KALLMANN
KAL1 (XP22.3)
KALLMANN SENDROMUHEPARİNLİ KAN/AS/CVS2-3 ML
116MOLEKÜLER SİTOGENETİKMİKRODELESYON FISH - NÖROFİBROMATOZİS
NF1 (17Q11.2)
NÖROFİBROMATOZİS TİP 1HEPARİNLİ KAN/AS/CVS2-3 ML
117MOLEKÜLER SİTOGENETİKMİKRODELESYON FISH - PRADER-WİLLİ/ANGELMAN
SNRPN (15Q11.2)
PRADER-WİLLİ/ANGELMAN SENDROMUHEPARİNLİ KAN/AS/CVS2-3 ML
118MOLEKÜLER SİTOGENETİKMİKRODELESYON FISH - SMİTH-MAGENİS
RAI1 (17P11.2)
SMİTH-MAGENİS SENDROMUHEPARİNLİ KAN/AS/CVS2-3 ML
119MOLEKÜLER SİTOGENETİKMİKRODELESYON FISH - SOTOS
NSD1 (5Q35)
SOTOS SENDROMUHEPARİNLİ KAN/AS/CVS2-3 ML
120MOLEKÜLER SİTOGENETİKMİKRODELESYON FISH - WİLLİAMS-BEUREN
ELN (7Q11.23)
WİLLİAMS-BEUREN SENDROMUHEPARİNLİ KAN/AS/CVS2-3 ML
121MOLEKÜLER SİTOGENETİKMİKRODELESYON FISH - WOLF-HİRSCHHORN
WHSC (4516.3)
WOLF-HİRSCHHORN SENDROMUHEPARİNLİ KAN/AS/CVS2-3 ML
122MOLEKÜLER SİTOGENETİKMİKRODELESYON FISH - X İNAKTİVASYONU
XIST (XQ13.2)
X İNAKTİVASYONUHEPARİNLİ KAN/AS/CVS2-3 ML
123ONKOLOJİKROMOZOM ANALİZİHEMATOLOJİK KANSERLERKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
124ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)KİMERİZM ANALİZİ - FISH ANALİZİ İLE
KEMİK İLİĞİ (Kİ) TRANSPLANTASYONU SONRASI
NAKİL SONRASI TRANSPLANTASYON BAŞARISIKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
125ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - EML4/ALKİLAÇ TEDAVİSİNE YANITTAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
126ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - 1P36&19Q13
GLİOMALAR
1P36 VE 19Q13 DELESYONLARI
İLAÇ TEDAVİSİNE YANITTAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
127ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - 11Q22.3 (ATM)
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL)
YENİDEN DÜZENLENME VE TRANSLOKASYON
KLL TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
128ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - 13Q14 (RB1)
RETİNOBLASTOMA (RB)
MULTİPLE MYELOM (MM)
RB1 GENİNDE DELESYON
RB VE MM TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
129ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - 13Q14.3 (D13S319)
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL)
MULTİPLE MYELOM (MM)
13Q14.3 GEN BÖLGESİNDE DELESYON
KLL VE MM TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
130ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - 13Q34 (LAMP1)
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL)
YENİDEN DÜZENLENME VE TRANSLOKASYON
KLL TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
131ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - 14Q32 (IGH)
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL)
MULTİPLE MYELOM (MM)
NON-HODGKİN LENFOMA (NHL)
YENİDEN DÜZENLENME VE TRANSLOKASYON
KLL, MM VE NHL TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
LENFOİD DOKU
2-3 ML
132ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ – 15Q26 (IGF1R)
AKCİĞER KANSERİ
MEME KANSERİ
GIST
IGF1R AMPLİFİKASYONU VE DELESYONU
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRLERİ (TKIS)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
133ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - 17P13.1 (P53)
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL)
MULTİPLE MYELOM (MM)
NON-HODGKİN LENFOMA (NHL)
GLİOMA
P53 GENİNDE DELESYON
KLL, MM VE NHL TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
LENFOİD DOKU
2-3 ML
134ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ – 17Q21 (RARA)
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
YENİDEN DÜZENLENME VE TRANSLOKASYON
AML TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
135ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - 18Q21 (MALT1)
MALT LENFOMA
NON-HODGKİN LENFOMA (NHL)
TRANSLOKASYONLAR VE KROMOZOM 18 ANÖPLOİDİSİ
MALT LENFOMA VE NHL TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
LENFOİD DOKU
2-3 ML
136ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - 20Q-
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
MYELODİSPLASTİK SENDROM (MDS)
POLİSİTEMİA VERA (PV)
20Q13.2 VEYA 20Q DELESYONU
AML, MDS, PV PROGNOZ VE TEDAVİYE YANITKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
137ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - 20Q13 (AURKA)
MEME KANSERİ
KOLON KANSERİ
BEYİN TÜMÖRÜ
MESANE KANSERİ
BAŞ-BOYUN KANSERLERİ
ENDOMETRİUM KANSERİ
PROGNOZTAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
138ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - 5/5Q- (EGR1)
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
MYELODİSPLASTİK SENDROMLAR (MDS)
5Q31 VEYA KROMOZOM 5 ANÖPLOİDİSİ
AML VE MDS TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
139ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - 7/7Q- (7Q31)
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
MYELODİSPLASTİK SENDROMLAR (MDS)
7Q31 VEYA KROMOZOM 7 ANÖPLOİDİSİ
AML VE MDS TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
140ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - 8Q24 (C-MYC) [T(2;8), T(8;22), T(8;14)]
MEME KANSERİ
AKCİĞER KANSERİ
ÖZEAFUS KANSERİ
BARRET ÖZEFAGUS
8Q24 AMPLİFİKASYONU
PROGNOZTAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
BRONŞİAL YIKAMA ÖRNEĞİ
141ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - C-MET (7Q31.2)
MEME KANSERİ
AKCİĞER KANSERİ
OVER KANSERİ
TİROİD, MİDE, PANKREAS VE KOLON KANSERİ
7Q31.2 AMPLİFİKASYONU VE KROMOZOM 7 ANÖPLOİDİSİ
PROGNOZTAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
142ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - EGFR (7P12)
AKCİĞER KANSERİ
KOLOREKTAL KANSERLER
MEME KANSERİ
GLİOMA
7P12 AMPLİFİKASYONU VE KROMOZOM 7 ANÖPLOİDİSİ
İLAÇ TEDAVİSİNE YANITTAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
143ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - FIP1L1/PDGFRA (4Q12)
KRONİK MYELOİD LÖSEMİ (KML)
HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM (HES)
KRONİK EOZİNOFİLİK LÖSEMİ (KEL)
TRANSLOKASYONLAR
KML, HES VE KEL TANISI
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
GLEEVEC (IMATİNİB)
KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
144ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - HER2/NEU (17Q11.2-12)
MEME KANSERİ
MİDE KANSERİ
C-ERBB2 AMPLİFİKASYONU VE DELESYONU
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
HERCEPTİN (TRASTUZUMAB)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
145ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - KROMOZOM 12 (+12)
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL)
KROMOZOM 12 ANÖPLOİDİSİ
KLL TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
146ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - KROMOZOM 8 (+8)
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
KRONİK MYELOİD LÖSEMİ (KML)
MYELODİSPLASTİK SENDROM (MDS)
KROMOZOM 8 ANÖPLOİDİSİ
AML, KML VE MDS TANIZI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
147ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - N-MYC (2P24.3)
NÖROBLASTOMA
2P24.3 AMPLİFİKASYONU VE KROMOZOM 2 ANÖPLOİDİSİ
PROGNOZTAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
148ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T (12;21) (TEL/AML1)
PEDİATRİK B-ALL
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
MYELODİSPLASTİK SENDROM (MDS)
12Q13.2 İLE 21Q22.12 TRANSLOKASYONU VE FÜZYONU
PEDİATRİK B-ALL, AML TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
LENFOİD DOKU
2-3 ML
149ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T(?;11Q23) (MLL) [T(4;11), T(9;11), T(11;19)]
AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ (ALL)
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
11Q23 YENİDEN DÜZENLENME VE TRANSLOKASYOLARI
ALL VE AML TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
150ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T(?;19P13.3) (E2A )(TCF3) [T(1;19), T(17;19)]
PEDİATRİK B-ALL
19P13.3 YENİDEN DÜZENLENME VE TRANSLOKASYOLARI
PEDİATRİK B-ALL TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
LENFOİD DOKU
2-3 ML
151ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T(?;22Q12) (EWSR1) T(11;22), T(21;22), T(7;22), T(12;22)
EWİNG SARKOMA
22Q12 YENİDEN DÜZENLENME VE TRANSLOKASYOLARI
PROGNOZTAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
152ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T(11;14) (CCND1/IGH)
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL)
MULTİPLE MYELOM (MM)
NON-HODGKİN LENFOMA (NHL)
11Q13 İLE 14Q32 TRANSLOKASYONU VE FÜZYONU
KLL, MM VE NHL TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
LENFOİD DOKU
2-3 ML
153ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T(11;18) (API2/MALT1)
NON-HODGKİN LENFOMA (NHL)
11Q21 İLE 18Q21 TRANSLOKASYONU VE FÜZYONU
NHL TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
LENFOİD DOKU
2-3 ML
154ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T(14;16) (IGH/MAF)
MULTİPLE MYELOM (MM)
14Q32 İLE 16Q23 TRANSLOKASYONU VE FÜZYONU
MM TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
155ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T(14;18) (IGH/BCL2)
NON-HODGKİN LENFOMA (NHL)
14Q32 İLE 18Q21 TRANSLOKASYONU VE FÜZYONU
NHL TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
LENFOİD DOKU
2-3 ML
156ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T(15;17) (PML/RARA)
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
15Q22 İLE 17Q21 TRANSLOKASYONU VE FÜZYONU
AML TANISI VE İZLEMİ KEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
157ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T(16;16) VE İNV(16) (CBFB)
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
EOZİNOFİLİK SENDROMLAR
16P13 İLE 16Q22 ARASINDA TRANSLOKASYON VE İNVERSİYON
AML TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
158ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ – T(2;2), T(2;5) (ALK)
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL)
MULTİPLE MYELOM (MM)
NON-HODGKİN LENFOMA (NHL)
11Q13 İLE 14Q32 TRANSLOKASYONU VE FÜZYONU
KLL, MM VE NHL TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
LENFOİD DOKU
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
159ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T(4;14) (IGH/FGFR3)
MULTİPLE MYELOM (MM)
4P16 İLE 14Q32 TRANSLOKASYON
MM TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
160ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T(8;14) (IGH/MYC)
AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ (ALL)
NON-HODGKİN LENFOMA (NHL)
8Q24 İLE 14Q32 TRANSLOKASYONU VE FÜZYONU
ALL VE NHL TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
LENFOİD DOKU
2-3 ML
161ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T(8;21) (ETO/AML1)
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
21Q22 İLE 8Q22 TRANSLOKASYONU VE FÜZYONU
AML TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
162ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - T(9;22) (BCR/ABL)
AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ (ALL)
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
KRONİK MYELOİD LÖSEMİ (KML)
22Q11.2 İLE 9Q34 TRANSLOKASYONU VE FÜZYONU
KML, ALL VE AML TANISI VE İZLEMİKEMİK İLİĞİ (HEPARİN)
KAN (HEPARİN)
2-3 ML
163ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - TOP2A (17Q21-22)
MEME KANSERİ
TOPOİSOMERASE II-ALPHA AMPLİFİKASYONU VE DELESYONU
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
ANTRASİKLİNLER
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
164ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - ROS1 (6Q22.1)İLAÇ TEDAVİSİNE YANITTAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
165ONKOLOJİ - MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)FISH ANALİZİ - PD-L1&2İLAÇ TEDAVİSİNE YANITTAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
166MOLEKÜLER GENETİKABL1 DNA ANALİZİ - T315I MUTASYONU
FARKLI LÖSEMİ TÜRLERİ
AKUT LÖSEMİ
KRONİK MYELOİD LÖSEMİ
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
GLEEVEC (IMATİNİB)
SPRYCEL (DASATİNİB)
NİLOTİNİB (TASİGNA)
KAN (EDTA)
KEMİK İLİĞİ (EDTA)
2-3 ML
167MOLEKÜLER GENETİKABL1 DNA ANALİZİ - EKZON 4, 5, 6, 7, 8, 9 VE 10
FARKLI LÖSEMİ TÜRLERİ
AKUT LÖSEMİ
KRONİK MYELOİD LÖSEMİ
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
GLEEVEC (IMATİNİB)
SPRYCEL (DASATİNİB)
NİLOTİNİB (TASİGNA)
KAN (EDTA)
KEMİK İLİĞİ (EDTA)
2-3 ML
168MOLEKÜLER GENETİKBRAF DNA ANALİZİ – EKZON 11 VE 15
KOLOREKTAL KANSERLER
AKCİĞER KANSERİ
MALİGN MELANOM
NON-SMALL CELL AKCİĞER KANSERİ (NSCLC)
PAPİLLER TİROİD KANSERİ
NON HODGKİN LENFOMA(NHL)
EGFR İNHİBİTÖRÜ (TKIS) TEDAVİSİNE YANIT
ERBİTUX (CETUXİMAB)
VECTİBİX (PANİTUMUMAB)
LENFOİD DOKU
KEMİK İLİĞİ (EDTA)
2-3 ML
169MOLEKÜLER GENETİKBRAF DNA ANALİZİ – EKZON 11 VE 15, VE NRAS EKZON 1,2,3 BİRLİKTE
KOLOREKTAL KANSERLER
AKCİĞER KANSERİ
MALİGN MELANOM MİDE KANSERİ
NON-SMALL CELL AKCİĞER KANSERİ (NSCLC)
PAPİLLER TİROİD KANSERİ
NON HODGKİN LENFOMA(NHL)
EGFR İNHİBİTÖRÜ (TKIS) TEDAVİSİNE YANIT
ERBİTUX (CETUXİMAB)
VECTİBİX (PANİTUMUMAB)
LENFOİD DOKU
KEMİK İLİĞİ (EDTA)
2-3 ML
170MOLEKÜLER GENETİKBRAF DNA ANALİZİ - EKZON 15 (KODON 600 DAHİL)
KOLOREKTAL KANSERLER
AKCİĞER KANSERİ
MALİGN MELANOM
NON-SMALL CELL AKCİĞER KANSERİ (NSCLC)
PAPİLLER TİROİD KANSERİ
NON HODGKİN LENFOMA(NHL)
EGFR İNHİBİTÖRÜ (TKIS) TEDAVİSİNE YANIT
ERBİTUX (CETUXİMAB)
VECTİBİX (PANİTUMUMAB)
EGFR İNHİBİTÖRÜ (TKIS) TEDAVİSİNE YANIT
ERBİTUX (CETUXİMAB)
VECTİBİX (PANİTUMUMAB)
171MOLEKÜLER GENETİKBRCA1 VE BRCA2 DNA ANALİZİ - TÜM GEN
MEME KANSERİ
OVER KANSERİ
PROSTAT KANSERİ
TANIKAN (EDTA)2-3 ML
172MOLEKÜLER GENETİKBRCA HEREDİTARY CANCER YENİ NESİL DİZİLEME (ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, CDH1, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NBN)TANIKAN (EDTA)2-3 ML
173MOLEKÜLER GENETİKCHEK2 DNA ANALİZİ - EKZON 9 VE 10
MEME KANSERİ
Lİ-FRAUMENİ SENDROMU TİP II
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
ANTRASİKLİNLER
KAN (EDTA)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
174MOLEKÜLER GENETİKEGF – EKZON 1 (61A>G DAHİL)
KOLOREKTAL KANSERLER
AKCİĞER KANSERİ
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
FİRST-LİNE CAPECİTABİNE + OXALİPLATİN (XELOX)
THİRD-LİNE İRİNOTECAN + CETUXİMAB
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
175MOLEKÜLER GENETİKEGFR DNA ANALİZİ - EKZON 18, 19, 20, 21
NON-SMALL CELL AKCİĞER KANSERİ (NSCLC)
BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİ
MEME KANSERİ (SPORADİK)
MİDE KANSERİ
KOLOREKTAL KANSERLER
ÖZOFAGUS KANSERİ
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
IRESSA (GEFİTİNİB)
TARCEVA (ERLOTİNİB)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
176MOLEKÜLER GENETİKEGFR DNA ANALİZİ (KANDAN) - EKZON 18, 19, 20, 21
NON-SMALL CELL AKCİĞER KANSERİ (NSCLC)
BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİ
MEME KANSERİ (SPORADİK)
MİDE KANSERİ
KOLOREKTAL KANSERLER
ÖZOFAGUS KANSERİ
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
IRESSA (GEFİTİNİB)
TARCEVA (ERLOTİNİB)
KAN (EDTA)10 ML
177MOLEKÜLER GENETİKFLT3 - ITD VE D835
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
AML TANISI VE İZLEMİKAN (EDTA)
KEMİK İLİĞİ (EDTA)
2-3 ML
178MOLEKÜLER GENETİKHRAS DNA ANALİZİ (EKZON 1 VE 2)
TİROİD KANSERİ
AKCİĞER KANSERİ
MALİGN MELANOM
FARKLI KANSER TÜRLERİTAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
179MOLEKÜLER GENETİKIDH1 DNA ANALİZİ (EKZON 4)
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
AML PROGNOZUKAN (EDTA)
KEMİK İLİĞİ (EDTA)
180MOLEKÜLER GENETİKIDH2 DNA ANALİZİ (EKZON 4)
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
AML PROGNOZUKAN (EDTA)
KEMİK İLİĞİ (EDTA)
181MOLEKÜLER GENETİKJAK2 DNA ANALİZİ - V617F MUTASYONU
ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ (ET)
HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM HES)
KRONİK MYELOMONOSİTİK LÖSEMİ (KMML)
MYELODİSPLASTİK SENDROMLAR (MDS)
MYELOFİBROZİS İLE GİDEN MYELOİD METAPLAZİ
NÖTROFİLİK LÖSEMİ (NL)
POLİSİTEMİA VERA (PV)
MAST HÜCRELİ LÖSEMİ
MASTOSİTOZİS
FARKLI KANSER TÜRLERİ
İLAÇ TEDAVİSİNE YANITIN İZLENMESİ
RELAPS İZLEMİ
KAN (EDTA)
KEMİK İLİĞİ (EDTA)
2-3 ML
182MOLEKÜLER GENETİKKIT DNA ANALİZİ - EKZON 11 VE 17
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
MALİGN MELANOMA
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
GLEEVEC (IMATİNİB)
KAN (EDTA)
KEMİK İLİĞİ (EDTA)TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
183MOLEKÜLER GENETİKKIT DNA ANALİZİ - EKZON 11
GASTROİNTESTİNAL TÜMÖRLER (GIST)
MALİGN MELANOMA
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
GLEEVEC (IMATİNİB)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
184MOLEKÜLER GENETİKKIT DNA ANALİZİ - EKZON 17
GASTROİNTESTİNAL TÜMÖRLER (GIST)
MAST HÜCRELİ LÖSEMİ
MASTOSİTOZİS
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
SİNONASAL NATURAL KİLLER (NK)/T HÜCRELİ LENFOMA
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
GLEEVEC (IMATİNİB)
KAN (EDTA)
KEMİK İLİĞİ (EDTA)TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
185MOLEKÜLER GENETİKKIT DNA ANALİZİ - EKZON 9 VE 11
GASTROİNTESTİNAL TÜMÖRLER (GIST)
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
GLEEVEC (IMATİNİB)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
186MOLEKÜLER GENETİKKIT DNA ANALİZİ - EKZON 9 VE 17
SİNONASAL NATURAL KİLLER (NK)/T-CELL LYMPHOMA
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
GLEEVEC (IMATİNİB)
KAN (EDTA)
KEMİK İLİĞİ (EDTA)
2-3 ML
187MOLEKÜLER GENETİKKIT DNA ANALİZİ - EKZON 9, 11, 13 VE 17
GASTROİNTESTİNAL TÜMÖRLER (GIST)
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
GLEEVEC (IMATİNİB)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
188MOLEKÜLER GENETİKKİMERİZM ANALİZİ - PCR ANALİZİ İLE (ALICI - VERİCİ)
KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU SONRASI
NAKİL SONRASI TRANSPLANTASYON BAŞARISIKAN (EDTA)
189MOLEKÜLER GENETİKKRAS DNA ANALİZİ - TÜM GEN (EKZON 1-6)
KOLOREKTAL KANSERLER
NON-SMALL CELL AKCİĞER KANSERİ (NSCLC)
MİDE KANSERİ
AİLESEL MEME KANSERİ
AKUT MİYELOJEN LÖSEMİ (AML)
PANKREATİK KARSİNOMA
TRANSİTİONAL HÜCRELİ MESANE KANSERİ
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
ERBİTUX (CETUXİMAB)
VECTİBİX (PANİTUMUMAB)
TARCEVA (ERLOTİNİB)
IRESSA (GEFİTİNİB)
AVASTİN (BEVACİZUMAB)
KAN (EDTA)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
190MOLEKÜLER GENETİKKRAS MUTASYON ANALİZİ - KODON 12&13
KOLOREKTAL KANSERLER
NON-SMALL CELL AKCİĞER KANSERİ (NSCLC)
MİDE KANSERİ
AİLESEL MEME KANSERİ
AKUT MİYELOJEN LÖSEMİ (AML)
PANKREATİK KARSİNOMA
TRANSİTİONAL HÜCRELİ MESANE KANSERİ
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
ERBİTUX (CETUXİMAB)
VECTİBİX (PANİTUMUMAB)
TARCEVA (ERLOTİNİB)
IRESSA (GEFİTİNİB)
AVASTİN (BEVACİZUMAB)
KAN (EDTA)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
191MOLEKÜLER GENETİKKRAS MUTASYON ANALİZİ - KODON 12&13, 59, 61, 117, 146
KOLOREKTAL KANSERLER
NON-SMALL CELL AKCİĞER KANSERİ (NSCLC)
MİDE KANSERİ
AİLESEL MEME KANSERİ
AKUT MİYELOJEN LÖSEMİ (AML)
PANKREATİK KARSİNOMA
TRANSİTİONAL HÜCRELİ MESANE KANSERİ
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
ERBİTUX (CETUXİMAB)
VECTİBİX (PANİTUMUMAB)
TARCEVA (ERLOTİNİB)
IRESSA (GEFİTİNİB)
AVASTİN (BEVACİZUMAB)
KAN (EDTA)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
192MOLEKÜLER GENETİKKRAS VE NRAS MUTASYON ANALİZİ - KODON 12&13, 59, 61, 117, 146
KOLOREKTAL KANSERLER
NON-SMALL CELL AKCİĞER KANSERİ (NSCLC)
MİDE KANSERİ
AİLESEL MEME KANSERİ
AKUT MİYELOJEN LÖSEMİ (AML)
PANKREATİK KARSİNOMA
TRANSİTİONAL HÜCRELİ MESANE KANSERİ
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
ERBİTUX (CETUXİMAB)
VECTİBİX (PANİTUMUMAB)
TARCEVA (ERLOTİNİB)
IRESSA (GEFİTİNİB)
AVASTİN (BEVACİZUMAB)
KAN (EDTA)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
193MOLEKÜLER GENETİKMİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİ (MSI)
HEREDİTER NONPOLİPOZİS KOLOREKTAL KANSER (HNPCC)
MMR GEN ANALİZİ ÖNCESİNDETAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
194MOLEKÜLER GENETİKMPL DNA ANALİZİ – EKZON 10 ( W515L/W515K VE S505N DAHİL)
ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ (ET)
MYELOFİBROZİS İLE GİDEN MYELOİD METAPLAZİ
FARKLI KANSER TÜRLERİKAN (EDTA)
KEMİK İLİĞİ (EDTA)
2-3 ML
195MOLEKÜLER GENETİKNPM1 DNA ANALİZİ – EKZON 12
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
PROGNOZ TAYİNİKAN (EDTA)
KEMİK İLİĞİ (EDTA)
2-3 ML
196MOLEKÜLER GENETİKNRAS MUTASYON ANALİZİ - KODON 12&13
KOLOREKTAL KANSERLER
NON-SMALL CELL AKCİĞER KANSERİ (NSCLC)
MİDE KANSERİ
AİLESEL MEME KANSERİ
AKUT MİYELOJEN LÖSEMİ (AML)
PANKREATİK KARSİNOMA
TRANSİTİONAL HÜCRELİ MESANE KANSERİ
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
ERBİTUX (CETUXİMAB)
VECTİBİX (PANİTUMUMAB)
TARCEVA (ERLOTİNİB)
IRESSA (GEFİTİNİB)
AVASTİN (BEVACİZUMAB)
KAN (EDTA)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
197MOLEKÜLER GENETİKNRAS MUTASYON ANALİZİ
KODON 12&13, 59, 61, 117, 146
KOLOREKTAL KANSERLER
NON-SMALL CELL AKCİĞER KANSERİ (NSCLC)
MİDE KANSERİ
AİLESEL MEME KANSERİ
AKUT MİYELOJEN LÖSEMİ (AML)
PANKREATİK KARSİNOMA
TRANSİTİONAL HÜCRELİ MESANE KANSERİ
LAÇ TEDAVİSİNE YANIT
ERBİTUX (CETUXİMAB)
VECTİBİX (PANİTUMUMAB)
TARCEVA (ERLOTİNİB)
IRESSA (GEFİTİNİB)
AVASTİN (BEVACİZUMAB)
KAN (EDTA)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
198MOLEKÜLER GENETİKP16 DNA ANALİZİ - TÜM GEN (EKZON 1-3)
KUTANÖZ MALİGN MELANOMA 2
MELANOMA-ASTROSİTOMA SENDROMU
PANKREAS KANSERİ
TANITAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
199MOLEKÜLER GENETİKP53 DNA ANALİZİ - EKZON 4, 5, 6, 7, 8 VE 9
Lİ FRAUMENİ SENDROMU TİP I
MEME KANSERİ
OSTEOSARKOM
BEYİN TÜMÖRÜ
LÖSEMİLER
PEDİATRİK ADRENOKORTİKAL KARSİNOMA
MELANOMA-ASTROSİTOMA SENDROMU
TANIKAN (EDTA)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
2-3 ML
200MOLEKÜLER GENETİKPDGFRA DNA ANALİZİ - EKZON 12, 18 VE 19
GASTROİNTESTİNAL TÜMÖRLER (GIST
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
GLEEVEC (IMATİNİB)
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
201MOLEKÜLER GENETİKPDGFRB DNA ANALİZİ - EKZON 18 VE 19TANITAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
202MOLEKÜLER GENETİKPIK3CA DNA ANALİZİ - EKZON 9 VE 20
MEME KANSERİ
OVER KANSERİ
KOLOREKTAL KANSERLER
ENDOMETRİUM KANSERİ
AKCİĞER KANSERİ
MİDE KANSERİ
BEYİN KANSERİ
TANITAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
203MOLEKÜLER GENETİKPTEN DNA ANALİZİ - TÜM GEN (EKZON 1-9)
GLİOMA
MEME KANSERİ
KOLON KANSERİ
ENDOMETRİUM KANSERİ
PROSTAT KANSERİ
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
EGFR İNHİBİTÖRÜ (TKIS)
MTOR İNHİBİTÖRÜ
TAZE TÜMÖR DOKUSU
PARAFİN BLOK
204MOLEKÜLER GENETİKREAL TİME PCR ANALİZİ - T(9;22) (BCR/ABL)
AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ (ALL)
AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML)
KRONİK MYELOİD LÖSEMİ (KML)
TANIKAN (EDTA)
KEMİK İLİĞİ (EDTA)
2-3 ML
205MOLEKÜLER GENETİKRET DNA ANALİZİ - EKZON 10, 11, 13, 14, 15 VE 16
MEDULLAR TROİD KANSERİ
MULTİPLE ENDOKRİN NEOPLAZİ TİP 2A (MEN2A)
MULTİPLE ENDOKRİN NEOPLAZİ TİP 2B (MEN2B)
TANIKAN (EDTA)2-3 ML
206MOLEKÜLER GENETİK - KANSER İLAÇLARI5-FLUOROURACİL TOKSİTESİ - DPD MUTASYON ANALİZİ
DPD*2A
İLAÇ TOKSİTESİ
• 5-FLUOROURACİL SENSİTİVİTESİ
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
207MOLEKÜLER GENETİK - KANSER İLAÇLARIİRİNOTEKAN TOKSİTESİ - UGT1A1 MUTASYON ANALİZİ
UGT1A1*28
İLAÇ TOKSİTESİ
• İRİNOTEKAN SENSİTİVİTESİ
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
208MOLEKÜLER GENETİK - KANSER İLAÇLARITHİOPURİNE TOKSİTESİ - TMPT MUTASYON ANALİZİ
TPMT*2, *3A, *3B VE *3C
İLAÇ TOKSİTESİ
• AZATHİOPRİNE
• 6-MERCAPTOPURİNE
• 6-THİOGUANİNE
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
209MOLEKÜLER GENETİK - KANSER İLAÇLARIİLAÇ SENSİTİVİTESİ - GSTM1 MUTASYON ANALİZİ
3 POLİMORFİZM
İLAÇ TOKSİTESİPERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
210MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİHPV TARAMA + TİPLENDİRMEHPV ŞÜPHESİ
• SERVİKS KANSERİ
• KONDİLOM VARLIĞI
THİNPREP/PARAFİN DOKU
211MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİHCV RNA (PCR)
212MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİHBV DNA (PCR)
213MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİMİKOBAKTERİ (PCR)
214MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİHCV GENOTİPLENDİRME
215MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİCMV DNA
216MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİTÜBERKÜLOZ MOLEKÜLER TANI
217MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİHBV GENOTİP TAYİNİ
218MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİPARVOVİRUS B19 DNA( PCR)
219MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİHDV RNA(PCR)
220MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİEBV PCR
221MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİHIV1 RNA
222MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİHSV TİP 1-2 DNA PCR
223FARMAKOGENETİK - PANELLERİLAÇ SENSİTİVİTE PANELİ - GENİŞ PANEL
CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, NAT2, CYP1A2
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
• DOZ AYARLAMASI
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
224FARMAKOGENETİK - PANELLERİLAÇ SENSİTİVİTE PANELİ - STANDART PANEL
CYP2D6, CYP2C9 VE CYP2C19
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
• DOZ AYARLAMASI
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
225FARMAKOGENETİK - PANELLERİLAÇ SENSİTİVİTE PANELİ (NÖROPSİKİYATRİ)
CYP2D6/CYP2C9/CYP2C19/CYP1A2/CYP3A4
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
• DOZ AYARLAMASI
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
226FARMAKOGENETİK - PANELLERKUMADİN DOZ PANELİ - 3 POLİMORFİZM
CYP2C9 - *2, *3 VE VKORC1 (-1639G>A)
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
• KUMADİN DOZ AYARLAMASI
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
227FARMAKOGENETİK - PANELLERPLAVİX DOZ PANELİ - 2 POLİMORFİZM
CYP2C19 - *2 VE *3
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
• CLOPİDOGREL DİRENCİ
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
228FARMAKOGENETİK - PANELLER - KANSER İLAÇLARI5-FLUOROURACİL TOKSİTESİ - DPD MUTASYON ANALİZİ
DPD*2A
İLAÇ TOKSİTESİ
• 5-FLUOROURACİL SENSİTİVİTESİ
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
229FARMAKOGENETİK - PANELLER - KANSER İLAÇLARIİRİNOTEKAN TOKSİTESİ - UGT1A1 MUTASYON ANALİZİ
UGT1A1*28
İLAÇ TOKSİTESİ
• İRİNOTEKAN SENSİTİVİTESİ
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
230FARMAKOGENETİK - PANELLER - KANSER İLAÇLARITHİOPURİNE TOKSİTESİ - TMPT MUTASYON ANALİZİ
TPMT*2, *3A, *3B VE *3C
İLAÇ TOKSİTESİ
• AZATHİOPRİNE
• 6-MERCAPTOPURİNE
• 6-THİOGUANİNE
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
231FARMAKOGENETİK - PANELLER - KANSER İLAÇLARIGSTM1 MUTASYON ANALİZİ
3 POLİMORFİZM
İLAÇ TOKSİTESİPERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
232FARMAKOGENETİK - PANELLER - DİĞER İLAÇLARVKORC1 MUTASYON ANALİZİ - 1 POLİMORFİZM
-1639C>A
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
• DOZ AYARLAMASI
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
233FARMAKOGENETİK - PANELLER - DİĞER İLAÇLARCYP2C9 MUTASYON ANALİZİ - 2 POLİMORFİZM
CYP2C9*2 VE *3
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
• DOZ AYARLAMASI
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
234FARMAKOGENETİK - PANELLER - DİĞER İLAÇLARCYP2C19 MUTASYON ANALİZİ - 2 POLİMORFİZM
CYP2C9*2 VE *3
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
• DOZ AYARLAMASI
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
235FARMAKOGENETİK - PANELLER - DİĞER İLAÇLARCYP2C19 MUTASYON ANALİZİ - 5 POLİMORFİZM
CYP2C9 *1,*2, *3, *4 VE *17
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
• DOZ AYARLAMASI
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
236FARMAKOGENETİK - PANELLER - DİĞER İLAÇLARCYP2D6 MUTASYON ANALİZİ - 16 POLİMORFİZM
CYP2D6 *1, *2,*3,*4,*6,*7,*8,*9,*10,*11,*12,*14,*17,*29,*39, *41
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
• DOZ AYARLAMASI
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
237FARMAKOGENETİK - PANELLER - DİĞER İLAÇLARCYP1A2 MUTASYON ANALİZİ - 2 POLİMORFİZM
CYP1A2*1C VE *1F
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
• DOZ AYARLAMASI
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
238FARMAKOGENETİK - PANELLER - DİĞER İLAÇLARCYP3A4 MUTASYON ANALİZİ - 1 POLİMORFİZM
CYP3A4*2
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
• DOZ AYARLAMASI
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
239FARMAKOGENETİK - PANELLER - DİĞER İLAÇLARSSRI CEVABI - 5HTT (SCL6A4) MUTASYON ANALİZİ
SHORT ALLEL
İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT
• SSRI DOZ AYARLAMASI
PERİFERİK KAN (EDTA)2-3 ML
240PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT) - TEK GEN HASTALIKLARI (DİZİ ANALİZİ)TALASEMİ, KİSTİK FİBROZİS. SMA, FMF VE HLA TİPLEMESİTEK GEN HASTALIĞIBLASTOMER
241TEK GEN HASTALIKLARI (DİZİ ANALİZİ)DİĞER TEK GEN HASTALIKLARI• HEMOFİLİ A VE B
TEK GEN HASTALIĞI • FENİLKETONÜRİ
• FRAJİL X
• RH UYUŞMAZLIĞI
• DİĞER
BLASTOMER
242TEK GEN HASTALIKLARI (DİZİ ANALİZİ)HLA + TEK GEN HASTALIĞITEK GEN HASTALIĞI
• TALASEMİ
• ORAK HÜCRE ANEMİSİ
• BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALIKLARI VB
BLASTOMER
243KROMOZOMAL HASTALIKLAR (FISH ANALİZİ)EMBRİYOLARDA FISH İLE ANÖPLOİDİ İNCELEMESİ – 5 KROMOZOM (1-6 EMBRİYO ARASI)
13, 16, 18, 21, 22 VEYA 13, 18, 21, X, Y
SAYISAL KROMOZOM ANOMALİLERİ
• KLİNEFELTER, MOZAİK TURNER VB.
• İLERİ MATERNAL YAŞ
• TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI
• TEKRARLAYAN IVF BAŞARISIZLIĞI
• ŞİDDETLİ GAMET MORFOLOJİSİ
BLASTOMER
244KROMOZOMAL HASTALIKLAR (FISH ANALİZİ)EMBRİYOLARDA FISH İLE ANÖPLOİDİ İNCELEMESİ – 5 KROMOZOM (7-12 EMBRİYO ARASI)
13, 16, 18, 21, 22 VEYA 13, 18, 21, X, Y
SAYISAL KROMOZOM ANOMALİLERİ
• KLİNEFELTER, MOZAİK TURNER VB.
• İLERİ MATERNAL YAŞ
• TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI
• TEKRARLAYAN IVF BAŞARISIZLIĞI
• ŞİDDETLİ GAMET MORFOLOJİSİ
BLASTOMER
245KROMOZOMAL HASTALIKLAR (FISH ANALİZİ)EMBRİYOLARDA FISH İLE ANÖPLOİDİ İNCELEMESİ – 7 KROMOZOM (1-6 EMBRİYO ARASI)
13, 16, 18, 21, 22, X, Y
SAYISAL KROMOZOM ANOMALİLERİ
• KLİNEFELTER, MOZAİK TURNER VB.
• İLERİ MATERNAL YAŞ
• TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI
• TEKRARLAYAN IVF BAŞARISIZLIĞI
• ŞİDDETLİ GAMET MORFOLOJİSİ
BLASTOMER
246KROMOZOMAL HASTALIKLAR (FISH ANALİZİ)EMBRİYOLARDA FISH İLE ANÖPLOİDİ İNCELEMESİ – 7 KROMOZOM (7-12 EMBRİYO ARASI)
13, 16, 18, 21, 22, X, Y
SAYISAL KROMOZOM ANOMALİLERİ
• KLİNEFELTER, MOZAİK TURNER VB.
• İLERİ MATERNAL YAŞ
• TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI
• TEKRARLAYAN IVF BAŞARISIZLIĞI
• ŞİDDETLİ GAMET MORFOLOJİSİ
BLASTOMER
247KROMOZOMAL HASTALIKLAR (FISH ANALİZİ)EMBRİYOLARDA FISH İLE ANÖPLOİDİ İNCELEMESİ – 9 KROMOZOM (1-6 EMBRİYO ARASI)
13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X, Y
SAYISAL KROMOZOM ANOMALİLERİ
• KLİNEFELTER, MOZAİK TURNER VB.
• İLERİ MATERNAL YAŞ
• TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI
• TEKRARLAYAN IVF BAŞARISIZLIĞI
• ŞİDDETLİ GAMET MORFOLOJİSİ
BLASTOMER
248KROMOZOMAL HASTALIKLAR (FISH ANALİZİ)EMBRİYOLARDA FISH İLE ANÖPLOİDİ İNCELEMESİ – 9 KROMOZOM (7-12 EMBRİYO ARASI)
13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X, Y
SAYISAL KROMOZOM ANOMALİLERİ
• KLİNEFELTER, MOZAİK TURNER VB.
• İLERİ MATERNAL YAŞ
• TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI
• TEKRARLAYAN IVF BAŞARISIZLIĞI
• ŞİDDETLİ GAMET MORFOLOJİSİ
BLASTOMER
249KROMOZOMAL HASTALIKLAR (FISH ANALİZİ)YAPISAL KROMOZOM BOZUKLUĞU TAŞIYAN ÇİFTLERDE FISH İNCELEMESİ
YAPISAL KROMOZOM ANOMALİLERİ
• RECİPROKAL TRANSLOKASYON
• ROBERTSONİAN TRANSLOKASYON
• İNSERSİYONEL TRANSLOKASYON
• İNSERSİYONEL DELESYON
• İNSERSİYONEL DUPLİKASYON
• İNVERSİYON
BLASTOMER
250KROMOZOMAL HASTALIKLAR (FISH ANALİZİ)X KROMOZOMU İLE KALITILAN HASTALIKLARDA FISH İNCELEMESİX-LİNKED HASTALIKLAR
• DMD/BMD
• HEMOFİLİ A
• HEMOFİLİ B VB
BLASTOMER
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to muglaescortdnz.com's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • muglaescortdnz.com/geldi/link.txt (port 80)

404 Page Not Found